Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. svojim klientom poskytuje komplexné právne služby v oblasti identifikovania a zápisu KUV do obchodného alebo iného príslušného registra. Okrem identifikovania KUV pripravujeme klientom Protokol o identifikovaní konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení AML zákona o vedení evidencie na tieto účely. Taktiež klientom poskytujeme poučenie o spôsobe vedenia evidencie. Nechajte túto zákonnú povinnosť na nás a vyhnete sa zdĺhavému procesu identifikovania KUV a administratívy s tým spojenej. Prenechaním Vašej povinnosti advokátskej kancelárii budete mať zabezpečené správne identifikovanie KUV a vyhnete sa tak riziku uloženia pokuty zo strany príslušných orgánov. Kontaktujte nás ohľadom vypracovania nezáväznej cenovej ponuky.